@hvangalen Ik ben zooo blij dat ik vorig jaar een contract voor 3 jaar heb afgesloten en vorig voorjaar nog extra zonnepanelen erbij heb gelegd...

@hvangalen Dat zit serieus op meer dan een euro per dag met de huidige tarieven...

@aadil We might be small in numbers, but we're huge in climate impact! 😎 🤔

@aadil "small" country?
It's twice the population of the Netherlands.
5.5 times Denmark.
3 times Belgium or Greece.

And there's very little in the news here in NL...

Zoooo... Is het hier nog wél gezellig?
Krijg vandaag een beetje een pesthumeur van het blauwe vogeltje...

Built a Power Bank. Solar charged or with 230V.
1x12V car outlet and 2 USB holes.

@joenepraat 8 jaar geleden was er sprake van dat mijn gemeente mee wilde doen.
Toen druppelden langzaam de voorwaarden binnen. 7 jaar geleden voorspelde ik al dat het het doel was het te laten mislukken...

Chasalin boosted

Those of you who have come here from corporate social media (recently or in the past) and stayed, which of the following were behind your reasons to stay here?

Boosts OK!

Toch jammer dat het hier alweer stiller begint te worden... De waan van de dag is alweer weg bij Elon...

@hvangalen jeetje wat naar.
Mosterd kan sowieso flinke maag- en darmklachten opleveren ja...

Tech: Important privacy/security question about mobile apps 

@joenepraat pity... I think it's the best option for mobile devices at the moment. You might get a better result using key frames?

Tech: Important privacy/security question about mobile apps 

@joenepraat this one seems to do the trick. play.google.com/store/apps/det

I have no clue for ios though...

Tech: Important privacy/security question about mobile apps 

@joenepraat hmmm... That seems to be for photos only...

Tech: Important privacy/security question about mobile apps 

@joenepraat do you prefer a specific OS?

Chasalin boosted

@PlukkiePanda ziet er geinig uit dat friendweb, maar niet erg internationaal... Ook niet gekoppeld aan de fediverse...

Show older
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!