@chasalin
Na o.a. een eenzijdig verschil van mening met Facebook (eenzijdig want ze reageren gewoon niet) heb ik begin vorig jaar (na 8 jaar!) alles ge-backupped, gedownload en de tijdlijn leeggemaakt. Het account bestaat nog vanwege een paar activiteiten.
facebook.com/theo.asselman.3/
Ik ben toen terechtgekomen bij friendweb.nl .

@PlukkiePanda ziet er geinig uit dat friendweb, maar niet erg internationaal... Ook niet gekoppeld aan de fediverse...

@chasalin Het is inderdaad niet internationaal maar dat was juist de bedoeling. Nederlandstalig op Nederlandse servers en alles mag. (Binnen de bestaande wet- en regelgeving natuurlijk)
En een koppeling? Wellicht is de eigenaar daar voor te porren. Ik zal eens vragen! 🙂

@chasalin Ik denk dat deels meespeelt, dat 'iedereen nu eenmaal op facebook zit'. Dat zie je ook bij whatsapp. Heel veel mensen zijn niet te vinden op signal of telegram. Als je ze vraagt waarom niet, is altijd de reden 'dat er zo weinig mensen gebruik van maken'.

@chasalin Nou ja nu is het nieuw en dan zie je mensen een sprong maken. Maar dan vinden ze daar niets/ weinig en gaan ze weer terug naar het oude. En al die mensen die over privacy schreeuwen... maar wel de godganse dag met hun telefoon in hun klauwen lopen, waar de locatie en data permanent van aanstaan, zijn natuurlijk sowieso af.

Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!