Het was trouwens geen onverdeeld succes. De bovenbuurman was geen fan van nachtelijke openingstijden.

De bovenbuurman was ook bewoner van datzelfde huishouden. De Pisco mocht derhalve na bedtijd niet meer gebruikt worden.

Show thread

Ik moet ineens denken aan die keer dat ik in een huis was waar de bewoners als enige verlichting in de WC een discobol hadden en er automatisch discomuziek aan ging als je het licht aan deed.

Ze noemden dat de "Disco Pisco"

Hoeveel "gezelligste kroegen van Nederland" zouden er eigenlijk zijn, volgens de reviews op Google?

De Panem et Circenses-trofee gaat naar RTL NIeuws met boven de fold 10 artikelen over voetbal, en daaronder van de 3 nog één over voetbal, één over Ter Apel en godbetert een voxpop over Dreksen.

Zomaar even de headlines over Nederland van ALLEEN VANDAAG. En dan ook nog alleen maar omdat foebel natuurlijk ook 2 artikelen moet.

Tel daarbij op dat de andere lasten ook stijgen en dat tijdens de pandemie voor 20% van de mensen het spaargeld verdampt is en dat dat vooral de mensen zijn met lage inkomens die dus gevoelig zijn voor zo'n extreem lage rentestand... well, it's not pretty.

Show thread

In 2017 hadden we privaat 1633 miljard euro schuld, 227% (in 2019 zelfs 274%) van wat het land per jaar verdient. En de trend was nog altijd stijgend. Een flink deel van die schulden zal berekend zijn op de rente die toen gold. Qua schuld door huishoudens waren we in 2019 koploper van Europa. Dat zijn vooral hypotheken. Omdat je met een variabele hypotheek bijna geen rente betaalde, zal dat best aantrekkelijk geweest zijn.

Show thread

In de jaren 80 werd de rente soms wel 10%. Dat is de manier om torenhoge inflatie aan te pakken: de economie afremmen met hoge rente.

Nou, dat afremmen gaat waarschijnlijk een soort noodrem worden, na jaren van gratis geld of zelfs negatieve rente. Want wereldwijd is er een record aan schuld, en in Nederland is de private schuld nog nooit zo hoog geweest. Dus we kunnen ons wel schrap zetten voor die stijgende rente.
nu.nl/economie/6200169/ecb-ver

Zelfs op BNR klinkt inmiddels het geluid dat de overheid al jaren te laks is met het voorkomen van voorzienbare problemen, want inmiddels dringt het ook tot de ondernemersomroep door dat normale bedrijven er last van hebben als je net doet of problemen er niet zijn om maar geen beleid te hoeven maken.

Nederland is verworden tot een land waar mensen massaal dakloos zijn -vluchteling of burger-, de overheid duizenden kinderen heeft ontvoerd, de toezicht op de regering is geprivatiseerd en het enige wat het parlement voor elkaar krijgt is dat ze boos zijn dat een rechter nog altijd vindt dat je moord moet bewijzen en dus nu doodstraf maar een hogere maximumstraf moet hebben. Gevaarlijk populisme.

Gemiddeld doe ik er ongeveer 10 minuten over om één grijze haar uit mijn baard te trekken. Dat was tot nu toe rendabel, maar het zijn er nu bijna 10. Op dit tempo wordt het nog een dagtaak.

anti-autonomy 

The anti-autonomy crowd don't care about the things they're banning. They care about the power it gives them to legally persecute the people they dislike.

Eén van de dingen die het meest effectief is van de huidige aanval op de democratie is dat het onaflatend is. Voordat er ook maar een begin van een verdediging tegen de aanval op het éne recht is opgezet wordt het volgende recht alweer ondermijnd.

The Manhattan Project wasn't responsible for beating Hitler. He'd already been beaten. It was responsible for populating the world with te most dangerous weapon known to mankind.

Show older
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!